Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Hurtownia Galanteryjno Tekstylno Odzieżowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Syrokomli 1a, 35-210 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160414, nr NIP 813-31-89-940

2. Jak się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej również jako „ADO”) możesz skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej wysyłając zapytanie na adres ido@hgto.pl

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesyłania zapytania ofertowego lub zamówienia, a później w związku z realizacją zamówień i czynności związanych z płatnością za zamówiony towar. Mogłeś także podać Twoje dane osobowe pracownikowi ADO bezpośrednio w siedzibie Spółki.

4. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO?

Dane osobowe przetwarzane przez ADO to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż siedziby firmy), numer NIP, dane kontaktowe: numer telefonu i adres email, numer rachunku bankowego.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności
 • Realizacja zamówień i wysyłanie towaru za pośrednictwem firm kurierskich
 • Obsługa zgłoszeń i reklamacji przesłanych przez Ciebie drogą elektroniczną lub listownie
 • Odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytania ofertowe
 • Kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu w celu przekazania informacji o ofercie, statusie realizacji zamówienia lub aktualizacji zamówienia.
 • Kontaktu telefonicznego na podany przez Ciebie numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego za Twoją zgodą
 • Przesłania informacji handlowej na podany przez Ciebie w formularzu adres email za Twoją zgodą
 • Windykacji roszczeń i obrona przez roszczeniami

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Odbiorcami  Twoich danych osobowych są pracownicy ADO. Ponad to na podstawie odpowiednich umów, dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO wyłącznie w celu realizacji działań określonych w pkt 5.

Przekazanie danych nie następuje w każdym przypadku, a jedynie wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Przykładowo w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru, dane adresowe nie są przekazywane firmie kurierskiej współpracującej z ADO.

Ponadto ADO zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W tym celu zostały wprowadzone odpowiednie procedury, dokumentacja oraz zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

7. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym którego dane dotyczą, zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić ADO lub jaki mogą być podnoszone wobec ADO, dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ADO, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia w stosunku do osoby której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.

Dane otrzymane bez wystąpienia jednego ze skutków opisanych w pkt. 5 usuwane będą po okresie 30 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym przekazałeś nam Twoje dane.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby skorzystać z przysługujących praw możesz wysłać informację do ADO drogą elektroniczną. Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Dzień otrzymania zapytania liczony jest jako dzień zero.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania takich danych osobowych jak numer telefonu, adres email czy danych rejestrowych firmy będzie uniemożliwiał przedstawienie oferty produktowej lub realizacji zamówienia.

10. Dodatkowe informacje

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne czyli standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Strona firmowa ADO korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC. Usługi te pomagają ADO analizować ruch na stronie firmowej. Dane w ramach powyższych usług są gromadzone i przetwarzane w sposób zanonimizowany. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

ADO przy pomocy powyższych usług na stronie internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających, sposób zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, adres IP oraz domenę, dane geograficzne, dane demograficzne i zainteresowania.

Strona firmowa ADO korzysta z plików cookies.

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.